Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

E-MAIL:

info@gpsafety.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2371052640 (Γραφεία Καλύβες)
2371053057 (Γερακινή)
6977895872
6947323889