Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

  • Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
  • Εγκαταστάσεις και συντηρήσεις συστημάτων κατάσβεσης και μόνιμων πυροσβεστικών υδροδοτικών δικτύων
  • Εμπόριο και συντηρήσεις πυροσβεστικών ειδών
  • Αναγομώσεις και υδραυλικές δοκιμές φορητών πυροσβεστήρων